Since 1994

happy gym

Sportclub gespecialiseerd in ritmische gymnastiek op recreatief en competitief niveau. Voor meisjes vanaf 3 jaar

Onze Club

Happy Gym is een topsport turnvereniging, opgericht in september 1994 die zich uitsluitend specialiseert in de Ritmische Gymnastiek. Happy Gym voert de professionele aanpak hoog in het vaandel. Het einddoel is de maximale ontplooiing van de ritmische gymnastiek en het bereiken van een hoog niveau in binnen- en buitenland zowel van de competitiegroep als van de recreanten. Reeds van in de kleuterafdeling (3-6 jarigen) worden de sportieve lijnen uitgetekend. Na een initiatieperiode worden de turnsters geselecteerd. Happy Gym geniet de volle steun van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen, Sport Vlaanderen en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité.

Make a Change

Wat is ritmische gymnastiek

De ritmische gymnastiek is een olympische turndiscipline die zich kenmerkt door de combinatie van lichaamstechnieken en tuigtechnieken en wordt geturnd op muziek. Ritmische gymnastiek wordt in competitie enkel door meisjes beoefend. De lichaamstechnieken omvatten sprongen, evenwichtselementen, draaien (of pivots) en lenigheidselementen. De basis hiervan komt uit het klassieke ballet. Lenigheid, sprongkracht, snelheid, tuigbehendigheid en expressie zijn de belangrijkste vaardigheden. In de ritmische gymnastiek wordt gewerkt met vijf verschillende tuigen waarvan er elk jaar vier in competitie worden geturnd: touw, hoepel, bal, knotsen en lint.

Individueel of in groep?

Voor de individuele wedstrijd werkt de gymnast met vier van de vijf tuigen. Aan een groepsoefening kunnen max. vijf gymnasten deelnemen, die telkens twee oefeningen meten aanleren en uitvoeren. In de ene oefening werken ze allemaal met hetzelfde tuig, in de andere oefening werken twee meisjes met één tuig en de andere meisjes met een ander tuig. De keuze van tuigen wisselt om de twee jaar en wordt bepaald na elke Olympische cyclus.

TOUW

Het touw is van hennep of van een synthetisch materiaal vervaardigd en voelt licht en soepel aan. De lengte van het touw wordt aangepast aan de lichaamslengte van de gymnast.
Doorslagen, werpen en vangen, en het lossen en weer opvangen van een uiteinde zijn de typische technische tuigenbewegingen voor het touw. Verdere manipulaties zijn het zwaaien, het kreitsen, achtbewegingen en golfbewegingen (slangen en spiralen). De vorm of de tekening van het touw moet gedurende heel de oefening duidelijk herkenbaar zijn en mag niet vervormd worden. Daarom moet de gymnast heel behendig zijn en over een goede coördinatie beschikken.

HOEPEL

De hoepel, die minstens 300 gram moet wegen, is van niet-hervormbare plastic en heeft een binnendiameter van 80 tot 90 cm. De typische tuigentechnieken van de hoepel zijn het rollen over de grond of over het lichaam, het omkreitsen van een hand of van een ander lichaamsdeel, het werpen en vangen, en de passages door of over de hoepel. Verdere manipulaties zijn het zwaaien, het kreitsen en de achtbewegingen. Tijdens een hoepeloefening moet men een variatie zien bij het hanteren van het tuig op verschillende hoogtes, in verschillende vlakken en richtingen. Omdat de hoepel een groot tuig is moet men de techniek goed beheersen zodat hij niet uit zijn vlak gaat.

BAL

De bal is vervaardigd van rubber of van synthetisch materiaal, heeft een diameter van 18-20 cm en weegt met haar 400 gram meer dan we denken. De baltechnieken worden vooral gecombineerd met lenigheidelementen en rompbewegingen. De belangrijkste technieken met de bal zijn het botsen, het werpen en vangen, en het rollen over de grond of over het lichaam. Traditioneel wordt de bal als een elegant en “poëtisch” tuig beschouwd. Ze moet gedurende heel de oefening ontspannen in de hand worden gehouden zonder klemming tegen de pols, noch genepen of gegrepen worden tussen de vingers.

KNOTSEN

De knotsen, die van hout of synthetisch materiaal vervaardigd zijn en waarmee we per paar werken, meten 40 a 50 cm en wegen minstens 150 gram per stuk. In een knotsoefening zal overwegend met evenwichtselementen worden gecombineerd, terwijl de typische knotselementen bestaan uit molentjes, handkreitsen, werpen en vangen, en de tikelementen. Wie een beetje handig is, kan met de knotsen tal van speelse trucjes ofwel gelijkmatig zoals de wijzers van een horloge ofwel alternerend uitvoeren. Werken op verschillende ritmes vergt een sterke psychomotorische coördinatie. Wie echter tweehandig is, heeft met dit tuig een voorsprong op zijn concurrenten.

LINT

Het lint is van satijn of van een niet gesteven afgeleide ervan,
heeft een minimale lengte van 6 meter en een breedte van 4-6 cm
en weegt niet meer als 35 gram. Het stokje is niet dikker dan 1
cm, heeft een lengte van 50-60 cm en bestaat meestal uit hout,
bamboe, plastic of glasvezel. Een lintoefening zal vooral
gekenmerkt worden door draaien en pivots. De belangrijkste
tuigtechnieken van het lint zijn de slangen en spiralen, het werpen
en vangen, en het lossen en terug opvangen. De tekeningen met het
lint moeten duidelijk, groot, vloeiend en sierlijk worden utgevoerd.
Bij het werpen moet lint volledig van de grond komen. Een goed
uitgevoerde lintoefening is strelend voor het oog en bijgevolg het
meest geliefde tuig bij het publiek. Bij een minder goede
beheersing van de techniek is knoopvorming een vervelend kwaad,
wat het werken met lint vaak minder geliefd maakt bij de
gymnasten.

Mira Bancheva

Hoofdtrainster

Sofya Syutova

Hoofdtrainster

Joke Verpoest

Hulptrainster - Belgisch Kampioen 2014

Bigger.Faster.Stronger

CONTACT US

onze partners