Since 1994

happy gym


Wat is ritmische gymnastiek?

Ritmische gymnastiek is een olympische discipline die zich kenmerkt
door een combinatie van lichaams- en tuigtechnieken .
De lichaamstechnieken omvatten sprongen, lenigheids – ,evenwichtselementen en pirouettes (of pivots).
De basis hiervan vloeit voort uit het klassieke ballet.
In de ritmische gymnastiek wordt gewerkt
met 5 verschillende tuigen :
touw, hoepel, bal, knotsen en lint.

Ritmische gymnastiek kan beoefend worden op individueel- en groepsniveau.
Als individuele gymnast wordt er per jaar 4 oefeningen geturnd met tuigen.
In een groepsoefening kunnen max. 5 gymnasten deelnemen, die telkens 2 oefeningen moeten uitvoeren.
De keuze van tuigen wisselt om de twee jaar en wordt bepaald na elke Olympische cyclus.

Tuigen

TOUW

Het touw is van hennep of van een synthetisch materiaal vervaardigd en voelt licht en soepel aan. De lengte van het touw wordt aangepast aan de lichaamslengte van de gymnast.
Doorslagen, werpen en vangen, en het lossen en weer opvangen van een uiteinde zijn de typische technische tuigenbewegingen voor het touw. Verdere manipulaties zijn het zwaaien, het kreitsen, achtbewegingen en golfbewegingen (slangen en spiralen). De vorm of de tekening van het touw moet gedurende heel de oefening duidelijk herkenbaar zijn en mag niet vervormd worden. Daarom moet de gymnast heel behendig zijn en over een goede coördinatie beschikken.

HOEPEL

De hoepel, die minstens 300 gram moet wegen, is van niet-hervormbare plastic en heeft een binnendiameter van 80 tot 90 cm. De typische tuigentechnieken van de hoepel zijn het rollen over de grond of over het lichaam, het omkreitsen van een hand of van een ander lichaamsdeel, het werpen en vangen, en de passages door of over de hoepel. Verdere manipulaties zijn het zwaaien, het kreitsen en de achtbewegingen. Tijdens een hoepeloefening moet men een variatie zien bij het hanteren van het tuig op verschillende hoogtes, in verschillende vlakken en richtingen. Omdat de hoepel een groot tuig is moet men de techniek goed beheersen zodat hij niet uit zijn vlak gaat.

BAL

De bal is vervaardigd van rubber of van synthetisch materiaal, heeft een diameter van 18-20 cm en weegt met haar 400 gram meer dan we denken. De baltechnieken worden vooral gecombineerd met lenigheidelementen en rompbewegingen. De belangrijkste technieken met de bal zijn het botsen, het werpen en vangen, en het rollen over de grond of over het lichaam. Traditioneel wordt de bal als een elegant en “poëtisch” tuig beschouwd. Ze moet gedurende heel de oefening ontspannen in de hand worden gehouden zonder klemming tegen de pols, noch genepen of gegrepen worden tussen de vingers.

KNOTSEN

De knotsen, die van hout of synthetisch materiaal vervaardigd zijn en waarmee we per paar werken, meten 40 a 50 cm en wegen minstens 150 gram per stuk. In een knotsoefening zal overwegend met evenwichtselementen worden gecombineerd, terwijl de typische knotselementen bestaan uit molentjes, handkreitsen, werpen en vangen, en de tikelementen. Wie een beetje handig is, kan met de knotsen tal van speelse trucjes ofwel gelijkmatig zoals de wijzers van een horloge ofwel alternerend uitvoeren. Werken op verschillende ritmes vergt een sterke psychomotorische coördinatie. Wie echter tweehandig is, heeft met dit tuig een voorsprong op zijn concurrenten.

LINT

Het lint is van satijn of van een niet gesteven afgeleide ervan,
heeft een minimale lengte van 6 meter en een breedte van 4-6 cm
en weegt niet meer als 35 gram. Het stokje is niet dikker dan 1
cm, heeft een lengte van 50-60 cm en bestaat meestal uit hout,
bamboe, plastic of glasvezel. Een lintoefening zal vooral
gekenmerkt worden door draaien en pivots. De belangrijkste
tuigtechnieken van het lint zijn de slangen en spiralen, het werpen
en vangen, en het lossen en terug opvangen. De tekeningen met het
lint moeten duidelijk, groot, vloeiend en sierlijk worden utgevoerd.
Bij het werpen moet lint volledig van de grond komen. Een goed
uitgevoerde lintoefening is strelend voor het oog en bijgevolg het
meest geliefde tuig bij het publiek. Bij een minder goede
beheersing van de techniek is knoopvorming een vervelend kwaad,
wat het werken met lint vaak minder geliefd maakt bij de
gymnasten.