Get IN Touch

Groepen

2020-2021

Classes For All Levels

Recreatief - groep 5

Inimini (1e – 3e kleuterklas)

Deze kleuters zijn tussen de 3 en 6 jaar en leren op een speelse manier de behendigheden (evenwicht, coördinatie, lenigheid, …) uit te bouwen. Ze leren omgaan met hun eigen lichaam en trachten hun motorische vaardigheden te verbeteren. Daarnaast maken ze al een eerste kennismaking met de ritmiekwereld. De eerste vaardigheden met de verschillende tuigen van de ritmische gymnastiek. Lees meer…

Recreatief - groep 4

BASIS (vanaf 7 jaar)

Vanaf 7 jaar is er de basisgym. Hier maken de meisjes kennis met alle aspecten van de ritmische gymnastiek. Kinderen vanaf het 1ste leerjaar zijn welkom op deze trainingen. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis van ritmische gymnastiek: lenigheid, evenwicht, coördinatie en tuigtechniek. Vanaf 3 lessen per week wordt al iets intensiever gewerkt naar een eventuele instap in de competitiegroep. Lees meer…

Competitief - groep 3

INSTAP

Vanaf 8 jaar mogen meisjes deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de gymnastiekfederatie. Vanaf deze leeftijd dient er dus ook een licentie aangekocht te worden. De meisjes van de instapgroep maken kennis met de eerste wedstrijden. Er worden hen individuele en/of groepsoefeningen aangeleerd en er wordt intensiever aandacht besteed aan de tuigtechniek, lichaamsbeheersing en de artistieke uitvoering van de oefeningen op muziek.

Deelname aan de 3 provinciale wedstrijden is verplicht. De andere clubwedstrijden zijn vrijblijvend. Lees meer…

Competitief - groep 2

GEVORDERDEN

Na de instapgroep komen de competitieturnster terecht bij de gevorderden. Er wordt verder gewerkt aan de tuigbehendigheid, coördinatie en lichaamsbeheersing. Ook de moeilijkheidsgraad gaat omhoog. Deelname aan de 2 provinciale voorrondes is verplicht. Na selectie kunnen de meisjes zich ook plaatsen voor het Vlaams en Belgisch kampioenschap.  Deelname aan internationale wedstrijden is mogelijk. Lees meer…

Competitief - groep 1

TOPSPORT

Na selectie door onze hoofdtrainster kunnen de meisjes doorschuiven naar de topsportgroep. Deze groep traint intensief meer dan 20u per week met het oog zo een hoog mogelijk nationaal en internationaal niveau te behalen. Lees meer…

GDPR

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de inschrijving van onze leden bij de GymFed (verzekering en inschrijving wedstrijden) en om een goede werking mogelijk te maken van de vereniging. Het bestuur zal deze gegevens onder geen enkel beding aan derden doorgeven.